fullzn-02

Full Zn

توضیحات محصول

مقدار روی در خاک های آهکی بسیار اندک است. مقدار روی قابل استفاده با روش DTPA در خاک های ایران به طور معمول کمتر از 8/0 میلی گرم در کیلو گرم خاک اندازه گیری شده در حالی که در شرایط کاملا مطلوب ، مقدار آن بایستی بیش از یک میلی گرم در کیلو گرم خاک باشد. اگر غنی سازی محصولات کشاورزی نیز مطرح باشد 100% خاک های زراعتی کشور نیاز به روی خواهد داشت. از این رو مصرف کود full zn با دارا بودن اسید اسید فولویک (15%) که جذب سایر کود های اصلی NPK و... را تسریع می بخشد، برای کلیه محصولات زراعی و باغی و گلخانه ای که با کمبود عنصر روی مواجه هستند، ضروری می باشد.

عنصر روی برای فعالیت های آنزیمی ، تولید هورمون های رشد، تلقیح با روی و تشکیل میوه ضروری بوده و کمبود آن باعث ریزش ، سر خشکیدگی و محدودیت رشد و بروز لکه های بی شکل بر روی برگ ها و همچنین ریز شدن برگ های تازه روئیده شده و نیز باعث کاسته شدن فاصله ی بین گره ها میگردد.

(Zn) Water soluble zinc: 5% w/w

Total organic matter: 15% w/w

Density: 1.28 g/cm3 pH: 2.5±0.5

دستورالعمل مصرف

نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب زمان مصرف
مرکبات و درختان میوه، پسته، موز 300 سی سی هنگام جوانه زدن گیاه و در زمان رشد و باردهی 3 بار
زیتون 200-300 سی سی در طول زمان رشد گیاه 2 بار
چغندر قند 100-300 سی سی در طول زمان رشد گیاه 2 بار
سبزیجات، صیفی جات و توت فرنگی 200-300 سی سی در طول زمان رشد گیاه به دفعات
برنج، ذرت، گندم و دانه های روغنی 250-300 سی سی از زمان گل دهی تا تشکیل دانه 2 بار