بهترین کود برای درشتی میوه

گیاهان کارخانه غذا سازی هستند و خودشان عمل غداسازی را انجام می‌دهند که به آن فتوسنتز می‌گویند و فقط به مواد اولیه یعنی عناصر احتیاج دارند تا بتواند مواد آلی ( کربو هیدرات ها ، پروتیین ها ، چربی ها و …) مورد نیاز خود را بسازند. این عناصر به دو دسته پر مصرف (ماکرو: کربن – هیدروژن – اکسیژن – نیتروژن – فسفر – پتاسیم – کلسیم – منیزیم – سولفور) و کم مصرف ( میکرو: آهن – روی – بر – منگنز – مس – مولیبدن – سلیسیم) تقسیم می‌شوند که این مواد اولیه را از طریق آب ، خاک و هوا بدست می‌آورند و به دلیل اینکه خاک اکثر مناطق ایران از این نظر فقیر هستند باید از کودهای معدنی نیز استفاده شود تا بتوان عناصر معدنی مورد نیاز گیاه را در اختیارش بگذاریم.

توصیه مهم در تغذیه برای درشتی میوه

برای اینکه این کارخانه بتواند بهتر عمل کند باید شاخ و برگ درشت تر ، پهن تر و سرسبزتری داشته باشد اگر چنین نشود گیاه به مواد اولیه یعنی همان کود معدنی بیشتری احتیاج دارد و از صرفه اقتصادی خارج میشود بنابراین باید از همان ابتدای دوره رشد گیاه را با یک برنامه تغذیه مناسب پرورش داد تا گیاه در مرحله ریشه دهی از ترکیبات مناسب این مرحله و در مرحله رویشی ( شاخ و برگ ) کود های مخصوص رویشی و در آخر ترکیباتی برای درشتی ، رنگ گیری ، طعم و ماندگاری بیشتر ( کودهای مخصوص درشتی میوه ) استفاده کرد. که این کود ها باید عناصری چون پتاسیم ، کلسیم ، آهن، بُر، اسید آمینه ها را در ترکیبات خود داشته باشند و باقی عناصر به مقدار کمتری در این مرحله تاثیر گذارند.

نتیجه گیری و معرفی کود

به طور کلی تمامی عناصر در درشتی میوه به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند ولی عناصری که نام برده شد به طور مستقیم و بیشتر بر روی درشتی ، رنگ گیری ، طعم و ماندگاری نقش دارند و بهترین کود برای درشتی میوه شامل همین عناصر با یک فرمول و درصد مناسب می‌باشند. از جمله کودهایی که ما می‌توانیم به شما معرفی کنیم تا در این زمینه به شما کمک کند شامل سوپر گرین ۴ ، گرین پلنت ۱و۲ ، هاسکون ام ۱۰ ، کالفومیت ، کالفون ، کلبرون هستند که هر کدام با فرمول و درصد مناسبی از عناصر پتاسیم ، کلسیم ، ریزمغذی ها و اسید آمینه محصولی عالی را بوجود آورده اند.